IIS 7 üzerinde .NET 4.0 uygulaması çalıştırma – HTTP Error 404.17 The requested content appears to be script and will not be served by the static file handler.

IIS üzerinde .net framework 4 yüklü değilse, 4.0 için uygun apppool ayarlarını yapamazsınız.Bu durumda yapacağınız işlem command prompt üzerinden
4.0 ayarlarını yüklemenizdir.

64 bit için kırmızı kutucuktaki dizini girerek çalıştın.

Capture

System.InvalidOperationException: Unable to generate a temporary class (result=1) hatası almanız durumunda C:\Windows\Temp klasöründe IIS_IUSRS kullanıcısına tam erişim yetkisi verin.

The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server.

The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server.
Bu hata ile karşılaştığınızda muhtemelen yüksek framework bir uygulamayı daha düşük iis ayarında çalıştırmaya çalışıyorsunuzdur.Bu durumda yapacağımız işlemler aşağıdaki gibidir.

IIS Serverumuz üzerindeki ISAPI and CGI seçeneğinden 4.0 dll’lerini izinli hale geitriyoruz.

iisisapi

iisisapi1