T-SQL ile tablo yedekleme

Veritabanında bulunan bir tabloyu hızlıca yedeklemek istediğimiz zaman kullanabileceğimiz bir sorgu.

Select * into yeni_tablo_adi from yedegi_alinacak_tablo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *