C# Dosyalama İşlemleri (StreamReader,StreamWriter)

C# ta dosya oluşturma , oluşturulan dosyanın içine text yazma ve okuma işlemleri için aşağıdaki kod bloklarını kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki kod bloğu ile Logs klasörü oluşturup içinde log.txt isimli soya oluşturup Dosya oluşturuldu yazısı yazırıyoruz.

         string = "Dosya oluşturuldu";        

        string path = Directory.GetCurrentDirectory();
        
        string filename= @"\Logs\";

         if (!Directory.Exists(path + filename))
          Directory.CreateDirectory(path + filename);

        StreamWriter sw = File.AppendText(filepath +"Log.txt");

        sw.WriteLine(s);
        sw.Flush();
        sw.Close();

Log.txt dosyasını satır bazlı okuyoruz.

      string line;

      System.IO.StreamReader file =
        new System.IO.StreamReader("D:\\Log.txt");
      while ((line = file.ReadLine()) != null)
      {
        Console.WriteLine(line);
      }

      file.Close();
      Console.ReadLine();

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *