String or binary data would be truncated. The statement has been terminated

Bu tarz bir hata ile karşılaşırsak yapmamız gereken şey veritabanında oluşturduğumuz veritiplerinin büyüklüklerini kontrol etmek.

Örneğin nvarchar(20) olarak tanımladğımız bir alana büyüklüğü 20 ‘den daha uzun bir string girmeye çalışırsak String or binary data would be truncated. The statement has been terminated hatasyıla karşılaşırız , çözümü ise anlayacağınız gibi veritipinin büyüklüğünü arttırmak. Örn:nvarchar(50)

mdf dosyasını sql server’a yükleme

Sql serimizde yazacağımız uygulamalarda AdventureWorks database’ini kullanacağınız ayrıca pratik yapmak ve t-sql yeteneklerinizi geliştirmek için çok güzel bir kaynak olarak değerlendirilebilir.Database’i buradan indirebilirsiniz. Bu makalede görsellerle size mdf dosyasını sql server’a nasıl yükleyeceğimizi göstereceğim.

mdf dosyamızı C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA klasörünün altına atalım.(Dosyayı başka bir yerdede konumlandırabilirsiniz.)

AdventureAttach1

AdventureAttach2

AdventureAttach3

AdventureAttach4

Not:Yükleme esnasında herhangi bir hata alırsanız log dosyasını remove ederek aynı işlemi deneyebilirsiniz.

SQL Server 2012 Kurulumu

SQLKurulum1

SQLKurulum2

SQLKurulum3

SQLKurulum4

SQLKurulum5

SQLKurulum6

SQLKurulum7

SQLKurulum8

SQLKurulum9

SQLKurulum10

SQLKurulum11

Hangi servislerin otomatik olarak çalışacağını belirliyorur.Default olarak resimdeki gibi bırakarak işleme devam edebiliriz.

SQLKurulum12

Mixed modu seçerek sa kullanıcısı için şifre belirliyoruz.Ardından add current user seçeneğinine tıklayarak kullanıcı tanımlıyoruz.

SQLKurulum

Add current user’ı tıklayarak işleme devam ediyoruz.

SQLKurulum13

Add current user’ı tıklayarak işleme devam ediyoruz.

SQLKurulum14

SQLKurulum15

SQLKurulum16

Crystal Report Parametre Eksik Sorunu

Crystal Reportta parametre eklerken dikkat etmemiz unsurlardan en önemlisi datasource’u set ettmiğiz kod bloğunun parametreleri set edeceğimiz kod bloğunda önce olmasıdır.

ReportDocument dRPTSoz = New ReportDocument();

//Önce datasource set edilmeli
dRPTSoz.Database.Tables("Table").SetDataSource(ds.Tables(0));

//Daha sonra parametreler set edilmeli
dRPTSoz.SetParameterValue("Toplam", "Deneme");