Textbox’a sadece int ve float değeri girmemizi sağlayan javascript

Aşağıdaki javascript kodu textbox’a yanlızca int ve float değerler girmemize yarıyor.

 function NumberFloatAndOneDOTSign(CurrentElement) {
		    var charCode = (event.which) ? event.which : event.keyCode;

		    if (charCode != 46 && charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57))
		      return false;

		    //if dot sign entered more than once then don't allow to enter dot sign again. 46 is the code for dot sign
		    if (charCode == 46 && (elementRef.value.indexOf('.') >= 0))
		      return false;
		    else if (charCode == 46 && (elementRef.value.indexOf('.') <= 0)) //allow to enter dot sign if not entered.
		      return true;

		    return true;
		  }

Fonksiyon ismini textbox’ın onkeypress olayına yazmanız yeterli.

<asp:TextBox ID="txtIndirimYuzdesi" onkeypress="return NumberFloatAndOneDOTSign(this)" runat="server" Width="40" MaxLength="5"></asp:TextBox>

ResponseRedirect True ve False Özelliği

ResponseRedirect kullanımında iki tane overload işlemin olduğunu farketmişsinizdir.Bunlardan birinde fonksiyonun içine sadece yönlendirmek istediğimiz url ‘yi veriyoruz.İkincisinde ise Boolen bir değer isteniyor eğer burada “false” kullanırsak aşağıdaki kod satırında önce redirect işlemi olmasına rağmen kod bloğu bitine kadar işlemlere devam edilecektir ve i’nin değeri bir artacaktır ve yönlendirme işlemi gerçekleşecektir , fakat “true” kullanılırsa sayfa yönlendirmesinden sonraki kodlar işlenmeyecektir.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
 Response.Redirect("/Default.aspx", false);
 int i=0;
 i++;
}