ASP.NET RadioButtonList Kullanımı

Bu makalede radiobuttonlist ‘in kullanımına küçük bir örnek vereceğiz genelde hastane randevu sistemlerinde görmeye alıştığımız belirli aralıklarla verilen saatlerden birini seçmemize olanak sağlayan sisteme benzer bir örnek gerçekleştireceğiz.

Öncelikle belirlenen iki saat dilimi seçelim:

DateTime d1 = new DateTime(2013, 8, 10, 9, 0, 0);
DateTime d2 = new DateTime(2013, 8, 10, 12, 0, 0);

Yukarıda da aslında datetime’ın kullanımına bir örnek vermiş olduk sırasıyla yıldan-saniyeye kadar tam bir tarih formatı belirleyebiliyoruz.

Daha sonra iç içe iki for döngüsüyle belirlediğimiz aralıkta oluşturduğumuz saat dilimlerini RadioButtonList’e dolduruyoruz.

for (int i = d1.Hour; i < d2.Hour; i++)
{
 for (int j = 0; j < 60; j = j + 3)
 {
  ListItem li = new ListItem();

  if (j < 10)
  {
  li.Text = i.ToString() + ":0" + j.ToString();
  }

  else
  {
  li.Text = i.ToString() + ":" + j.ToString();
  }
  RadioButtonList1.Items.Add(li);
 }
}
Radio Button List

Radio Button List

Sonuç olarak yukarıdaki gibi bir görüntü ortaya çıkacak burada akla gelen ilk soru radiobuttonların belirli aralıklarla yanyana basılması ve satır atlaması bu özelliği RadioButtonList Properties seçeneğinde RepeatColumns ve RepeatDirection özelliklerini kullanarak aşağıdaki şekilde belirliyoruz.

Radio Button List Properties

Radio Button List Properties