Modeless Dialog Submit New Page Problem / Modeless Dialog ‘ta yeni sayfa açılımı önlenmesi

Modeless dialoglar’da submit işlelerinden sonra yeni pencere açılımını önlemek istersenizi aşağıdaki seçeneklerden birini kullanabilirsiniz.

1.Head tag’inin içerisine

<base target="_self" />

komutu ile yeni pencere açılımını önleyebilirsiniz.

2.Head tag’inin içerisine

<strong><script language="javascript">window.name="DefaultPage"</script>

komutu ile form tag’inin içerisine target olarak scripte form’daki target’ı girerseniz çözüme ulaşbilirsiniz.

<form id="form1" runat="server" target="DefaultPage" >

how to reach checkbox in gridview c#-vb.net / Gridview içerisinde checkbox’a erişme c#-vb.net

C#

foreach (GridViewRow row in tblList.Rows) {
	CheckBox chk = (CheckBox)row.FindControl("chkCase");
	if (chk != null) 
    {
		if (chk.Checked) 
        {
			isOk = true;
		}
	}
}

VB

 For Each row As GridViewRow In tblList.Rows
      Dim chk As CheckBox = CType(row.FindControl("chkCase"), CheckBox)
      If chk IsNot Nothing Then
        If chk.Checked Then
          isOk = True
        End If
      End If
    Next